Banner
100 barnhemskollen bild

97. Human rights in the orphanage industry?

Lördag 11 november 2017 11:30 - 12:30 Konferensrum 10

Talare: Britta Holmberg, Peter Toftgård, Petra Tammert Seidefors, Somaly Pich, Sébastien Marot

Varför ses barnhem som en bra lösning för barn från vissa länder men som en sista utväg för ”våra” barn? I det här seminariet vill vi problematisera den kraftiga ökningen av barnhem i vissa länder och hur goda intentioner istället bidrar till att öka barns utsatthet. Enligt FNs kommitté för barnets rättigheter ska institutionsplacering av barn vara det sista alternativet. I länder där ”barnhemsindustrin” florerar driver finansiering från nord på en utveckling som går på tvärs med både forskning och politiska beslut. I Sverige skulle det aldrig accepteras att barn tas om hand av en strid ström outbildade volontärer som inte talar svenska och bara stannar en kort tid. Det är dock det som sker och ofta uppmuntras och stöds av svenska resenärer, givare, volontärer och organisationer. Vi behöver förstå hur vårt sätt att agera påverkar dem vi tror att vi hjälper och hitta sätt att långsiktigt stärka barns rättigheter. Childhood arbetar med frågan utifrån sitt fokus att förhindra barns utsatthet för övergrepp och exploatering. Erikshjälpen har över tid gjort en resa där man omvärderat och avslutat sitt stöd till barnhem och är idag starkt engagerad för barns rätt att växa upp i en familj. Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt samordningsansvar för frågor som rör människohandel och sexuell exploatering av barn.

Arrangör(er)

Erikshjälpen, Childhood och Länsstyrelsen i Stockholms län

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 britta holmberg

Britta Holmberg Talare

Childhood

Programme Director at Childhood

100 peter toftg rd

Peter Toftgård Talare

Erikshjälpen

Programme Director at Erikshjälpen/ERIKS Development Partner

100 petra tammert seidefors

Petra Tammert Seidefors Talare

Länsstyrelsen

Expert on trafficking at County Administrative Board of Stockholm

100 sebastien headshot 2

Sébastien Marot Talare

Friends-International

Executive Director at Friends-International

100 somaly pich

Somaly Pich Talare

M'lup Russey Organisation

Care Leaver Coordinator, M'lup Russey Organisation, Cambodia