102. Mänskliga rättigheter, islamofobi och religionsfrihet

Lördag 11 november 2017 13:00 - 14:00 Rydbergsalen

Moderator: Jenny Ehnberg
Paneldeltagare: Mattias Gardell, Teresa Callewaert

Islamofobin har under senare år blivit alltmer utbredd i europeiska samhällen. Islam beskrivs då som ett hot mot europeisk kultur och europeiska värden. Inte sällan används mänskliga rättigheter som ett retoriskt verktyg för att rasifiera just muslimer som antas ha ”annorlunda värderingar”. Vad innebär dessa trender för tolkning och skydd av religionsfriheten? Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nyligen beslutat att arbetsgivare kan begränsa sådan frihet, och många befarar att beslutet i praktiken kommer att drabba främst muslimer. Panelen diskuterar hur aktörer som värnar mänskliga rättigheter bör förhålla sig till samhällsutvecklingen och bedöma de motstridiga krav som reses i namn av mänskliga rättigheter och religionsfriheten.

Arrangör(er)

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Jenny Ehnberg Moderator

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Doktor i etik, Uppsala universitet

Mattias Gardell Paneldeltagare

CEMFOR – centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Professor i religionshistoria, vetenskaplig ledare vid centrum för mångvetenskaplig forskning, Uppsala universitet

Teresa Callewaert Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Doktor i etik, Uppsala Universitet