100 ensam

54. Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar?

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Rydbergsalen

Föreläsare: Amir Hashemi-Nik, Giovanni Rojas, Klas Hermansson, Mohammad Zia, Sofia Pehrsson, Åsa Göransson

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner. Under MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länsstyrelserna en kartläggning om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt sedan förra året - från ord och kunskap i en kartläggning till konkret handling och samverkan för att skydda de mest utsatta barnen? Arbetet som gjorts de senaste två åren, som varit en del i ett regeringsuppdrag som länsstyrelserna fick i januari 2016 kommer att presenteras under seminariet. Fokus ligger på den nödvändiga förskjutningen från myndigheters bästa till barnets bästa. En viktig del i arbetet är samverkan med idéburen sektor för att ta tillvara barn och ungas röster och expertis i framtagandet av arbetssätt som har ett rättighetsperspektiv som utgångspunkt. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen i samverkan med Skåne stadsmission och Rädda barnen. Flickor och pojkars egna röster, erfarenheter och expertis leder oss genom våra programpunkter. Programpunkten är interaktiv där dialog och erfarenhetsutbyte med deltagarna på seminariet är central. Presentation av regional samverkansplan och andra lokal-regionala verktyg och arbetssätt.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Amir Hashemi-Nik Föreläsare

Länsstyrelsen i Stockholms län

Giovanni Rojas Föreläsare

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Klas Hermansson Föreläsare

Skåne Stadsmission

Mohammad Zia Föreläsare

Rädda Barnen

Sofia Pehrsson Föreläsare

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län

Åsa Göransson Föreläsare

Rädda Barnen

Rädda Barnen