Banner
100 symbol   med byline st ende

79. Religionsdialog i praktiken - exempel från Malmö och Jönköping

Fredag 10 november 2017 14:30 - 16:00 Konferensrum 14

Moderator: Erik Lindfelt
Paneldeltagare: Ida Wreland, Masooma Taqisdotter Virani, Peter Magnusson, Salmir Nasic

Hur har kristna och muslimska trossamfund arbetat tillsammans för att skapa en gemensam dialog?Vilken betydelse har religionsdialog haft i arbetet med inkludering, och i att bygga broar? Vad har dialogen bidragit med för att skapa en trygg och bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar? Genom ett panelsamtal delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, och ger konkreta exempel, från religionsdialog i praktiken i Jönköpings kommun och i Malmö.

- Råslätts församlingsgemenskap har en ungdomsverksamhet (Underground) i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Denna verksamhet når många ungdomar med olika bakgrund och religion. Många flickor deltar bland annat i Undergrounds ledarskola.

- Jönköpings har inbjudit till dialogmöte med muslimska församlingar/ föreningar och därfter har de muslimska församlingarna valt att bilda Jönköpings Muslimska råd (både shia och sunni). Jönköpings kommun har sedan förmedlat kontakt med Jönköpings muslimska råd och Jönköpings kristna samarbetsråd.

-Tillsammans för Sverige” är en verksamhet på Fryshuset i Malmö, med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.

 

 

 

 

 

Arrangör(er)

Jönköpings kommun i samarbete med olika trossamfund och Fryshuset i Malmö

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Erik Lindfelt Moderator

Frilansjournalist, med förflutet på bland annat Sveriges Radios livsåskådningsprogram ”Människor och tro”. Han har också skrivit boken ”Mellan Gud – vandring i andliga landskap”. Är sekreterare i Smålands Akademi.

Ida Wreland Paneldeltagare

Fryshuset/Svenska Kyrkan

Gymnasiepräst i Malmö, Kraftstationen (Svenska Kyrkan) samt präst och projektledare i Fryshusets interreligiösa verksamhet för unga Tillsammans för Sverige

Masooma Taqisdotter Virani Paneldeltagare

Shia Muslim Jönköping

Representerar Shia Muslim Jönköping.

Peter Magnusson Paneldeltagare

Underground

Representerar Råslätts församlingsgemenskap, och verksamhetsledare på fritidsgården Underground.

Salmir Nasic Paneldeltagare

Bosniakiska islamska församlingen/Jönköpings muslimska råd

Representerar Bosniakiska Islamiska församlingen, och Jönköpings Muslimska råd.