Banner

Varför ett interreligiöst råd? Samverkan med utmaningar och framgångar på lokal nivå

Fredag 10 november 2017 16:00 - 16:30 Lilla scen

Föreläsare: Agneta Blom, Lennart Bondeson

År 2007 publicerades i Nerikes Allehanda nidbilder av profeten Muhammed. Följden blev demonstrationer mot publiceringen i Örebro och det riktades hot mot konstnären och chefredaktören som publicerat.

I efterdyningarna av dessa händelser inrättades ett Interreligiöst råd efter en motion till fullmäktige.

Nu har det gått tio år. Interreligiösa rådet finns kvar och är ett forum för kunskapsutbyte och förtroendeskapande dialog kring mänskliga rättigheter, religion och kultur. I FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta är också Interreligiösa rådets plattform där de största religiösa samfunden i Örebro finns representerade; svenska kyrkan, frikyrkor, ortodoxa och katolska kyrkan och shia och sunni inom islam.

Under temat Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samtalar Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) med kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom (S) kring vilka utmaningarna har varit, vilka utmaningar som står för dörren och vad som har fungerat och inte fungerat i arbetet. Det är ett seminarium om och hur mänskliga rättigheter och religion kan samverka på lokal nivå.  

Arrangör(er)

Örebro kommun

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Agneta Blom Föreläsare

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Bondeson Föreläsare

Kommunalråd