100 fb img 1504265285943

Vill du höra min berättelse?

Lördag 11 november 2017 14:00 - 14:30 Stora scen

Föreläsare: Amelie Brandt och Hanna Thorselius

Ung Media Sverige är riksförbundet för medieintresserade ungdomar. Vi jobbar efter mottot att alla unga ska synas och höras, och att detta görs med respekt för alla människors lika värde.

I media ser vi ofta unga nyanlända nämnas som en anonym grupp, siffror eller statistik. Men vilka är ungdomarna bakom siffrorna? Alla Röster är en ny plattform där unga själva får skildra sina verkligheter, drömmar och fantasier. Projektet tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Under miniseminariet "Vill du höra min berättelse?" berättar projektledarna om det nystartade projektet och visar filmer och foton som deltagarna har skapat. Vi vill bidra till en representation i media som faktiskt speglar vår omvärld. Genom Alla Röster tar unga nyanlända makten över ordet – med medieproduktion som verktyg.

Projektet drivs av Ung Media i samarbete med Ensamkommandes Förbund och Kulturens Bildningsverksamhet.

Arrangör(er)

Ung Media

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Amelie Brandt och Hanna Thorselius Föreläsare