Banner
100 bilda

96. Minifilmfestival med ensamkommandes egenproducerade filmer

Lördag 11 november 2017 11:30 - 12:30 Rydbergsalen

Föreläsare: Gholan Sahki Mohamadi, Mustafa Rezai
Paneldeltagare: Dan Ahnberg, Martin Klevegård, Morteza Alisadeh, Åsa Jonsson-Sköld

I ett projekt på HVB-boenden har asylsökande ensamkommande i åldern 15-18 gjort filmer utifrån sina egna erfarenheter. Med hjälp av en iPad, en mikrofon och ett stativ har de berättat historier om att vara på flykt, om mobbing, om brusten kärlek, om att komma till ett boende och mycket mer.

Projektet Filmriket är uppdelat i tre delar: att se på, att samtala om och att göra film. Målet för Filmriket är att ge unga människor ny kunskap om berättande och rörliga medier samt att lära sig svenska med film som metod.

I en minifilmfestival får du här se ett antal starka, roliga, otroliga filmer som ifrågasätter, väcker debatt och berör – samt möta några av de unga regissörerna i samtal.

Filmriket är ett treårigt nationellt arvsfondsprojekt som startade hösten 2014. Projektet vände sig till 12-19 åringar och framförallt till ensamkommande på HVB-boenden. Projektet drivs av Studieförbundet Bilda, Reaktor Sydost, Film i Jönköping och Filmpool Nord, tre resurscentrum för film som arbetar i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Jönköping och Norrbottens län.

Arrangör(er)

Studieförbundet Bilda

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Gholan Sahki Mohamadi Föreläsare

Mustafa Rezai Föreläsare

100 bilda

Dan Ahnberg Paneldeltagare

Studieförbundet Bilda

Konsulent, Studieförbundet Bilda Sydöst

Martin Klevegård Paneldeltagare

Studieförbundet Bilda / Filmriket

Projektledare, Filmriket, Studieförbundet Bilda

Morteza Alisadeh Paneldeltagare

Filmskapare, ensamkommande flyktingar, HVB-boenden i Jönköpings län

Åsa Jonsson-Sköld Paneldeltagare

Funktionschef Ensamkommande barn och unga, Jönköpings kommun