Banner

88. Modell för framtiden – medskapande processer för delaktighet

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

Föreläsare: Anna-Carin Jansson, Klas Forsberg, Mariya Voyvodova, Richard Magito Brun
Moderator: Helen Arfvidsson

Medskapande processer för delaktighet är en förutsättning för ett rättighetsbaserat arbetssätt, men det är långt ifrån enkelt att få till stånd utan bygger på respekt, kunskap och förtroende i ett ömsesidigt växelspel. Det krävs både tid och resurser för att skapa förutsättningar för medskapande processer där förtroende och tillit stärks och där misstroende ersätts med att våga pröva och lära tillsammans. I denna panel vill vi lyfta fram två vitt skilda exempel på medskapande arbetssätt i Göteborgs stad – framtagandet av stadens hbtq-plan och reglementet för stadens råd för den nationella minoriteten romer. Utifrån dessa exempel vill vi både belysa viken av, men även svårigheterna med, medskapande processer.

Preliminära deltagare: Göteborgs stad och representanter från stadens hbtq-råd samt från rådet för den nationella minoriteten romer.

Arrangör(er)

Göteborgs stad

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna-Carin Jansson Föreläsare

Göteborgs stad

Klas Forsberg Föreläsare

Göteborgs stad

Mariya Voyvodova Föreläsare

Göteborgs stad

Richard Magito Brun Föreläsare

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering/Kulturgruppen för resandefolket

Kulturgruppen resandefolket

Helen Arfvidsson Moderator