49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 14

Moderator: Anna Lindman
Paneldeltagare: Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Robotar inom äldrevården, i serviceyrken, i industrin och i det dagliga livet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Denna utveckling utmanar förståelsen av vad en människa är. Den utmanar också tillgången till vissa rättigheter, såsom rätten till arbete. Många av de uppgifter som människor förr gjorde kan idag ersättas av robotar. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

Arrangör(er)

Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Anna Lindman Moderator

SVT + Frilans

Journalist, programledare.

Hans Liljenstrom Paneldeltagare

Sveriges Lantbruksuniversitet, KTH m fl

Agora for Biosystems, Director, Dept. of Energy and Technology, SLU

Henrik Åhman Paneldeltagare

Uppsala Universitet

Filosofie doktor (PhD), Human-Computer Interaction, Kungliha Tekniska Högskolan

Susanne Wigorts Yngvesson Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Docent i etik, lektor i Teologi och Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm