26. Barns rätt till andlighet

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 12

Moderator: Kattis Ahlström
Paneldeltagare: Fredrik Wenell, Gabriella Olofsson, Linde Lindkvist, Peter Kempe

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt till andlighet. Det anses jämställt med rätten till fysisk, mental, moralisk och social utveckling. Men vad innebär det? I Sverige är vi ovana vid att sätta ord på andlighet eftersom den länge har betraktats som en del av den privata sfären. När föräldrar tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla konflikter i samhället. Att påtvinga barn en andlighet är lika rättighetskränkande som att beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns det för risker och möjligheter att tänka på i samband med barns andliga hälsa i familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?

Arrangör(er)

Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Kattis Ahlström Moderator

Journalist/Frilans

Journalist och programledare

Fredrik Wenell Paneldeltagare

Sveriges Kristna Råd

Konsulent, Barn och ungdom, Sveriges Kristna Råd

Gabriella Olofsson Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Specialist på Barnkonventionen, ansvarig för kursen Barnets rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm

Linde Lindkvist Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Fil dr i Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm, forskar om Barnkonventionen

Peter Kempe Paneldeltagare

Svenska Kyrkan Örebro

Familjepedagog i Svenska kyrkan Örebro