Banner

Mänskliga rättigheter i praktiken-från projekt till etablerad verksamhet

Fredag 10 november 2017 13:30 - 14:00 Lilla scen

Föreläsare: Agneta Persson

Seminariet syftartill att presentera Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen, dess arbete med att stödja varandra i implementeringen av mänskliga rättigheter samt processen med att gå från projekt till etablerad verksamhet med mänskliga rättigheter. Seminariet kommer att lyfta dilemman och utmaningar i regional kontext där mänskliga rättigheter kan fungera som vägledning, visa praktiska exempel på korsbefruktning mellan olika verksamheter, synergieffekter och utmaningar i processen med att gå ffrån ord till handling. Metod material kring människorättsbaserat arbete kommer att presenteras för verksamheter som önskar starta upp arbetet med mänskliga rättigheter.

Arrangör(er)

Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Agneta Persson Föreläsare

Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt