Banner

Konsensusmetoder - det gemensammas bästa

Fredag 10 november 2017 09:30 - 10:00 Stora scen

Talare: Helen Åkerman, Victoria Gejrot

 

För första gången i Sverige användes konsensusmetoden i full skala i våras för att fatta beslut då Equmeniakyrkan höll årskonferens/årsmöte med cirka 600 direktvalda ombud.

Övertygelsen om alla människors lika värde och alla medlemmars lika rätt och ansvar att vara med och forma och ta ansvar för beslut är en omistlig del av Equmeniakyrkans identitet. Dock behöver formerna ständigt diskuteras och förnyas. Därför infördes konsensusmetoder som modell i maj 2017.

Syftet med konsensusmetoder är att utmana tidigare föreningsstrukturer så att fler kommer till tals i en grupp, inte minst underrepresenterande grupper. Genom s. k indikatorkort kan beslut fattas så samtliga är nöjda med ett beslut.

I detta miniseminarium får du tips hur konsenusmetoder kan användas så allas åsikter blir hörda och hur man kan arbeta för att nå beslut i enighet.  Erfarenheter delas hur man går från planeringsarbete till genomförande.

 

 

Arrangör(er)

Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Helen Åkerman Talare

Sveriges Kristna Råd

Victoria Gejrot Talare

Equmeniakyrkan