Banner
100 eivor blomqvist 01 pressbild

37. Hur gör vi när vårdpersonal diskrimineras av patienterna?

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

Föreläsare: Eivor Blomqvist, Johan Cederlund, Kristina Mannerback, Malin Skreding Hallgren

Patienter kan ha önskemål om att träffa en specifik behandlare eller byta behandlare, ofta för att det behövs en annan kompetens eller för att kommunikationen brister. Däremot är det inte acceptabelt att patienter vill välja eller välja bort vårdpersonal med hänvisning till exempelvis kön, etnicitet eller hudfärg. Förutom att personen själv drabbas, påverkas ofta hela arbetslag negativt av sådana händelser. Det kan också vara svårt att bli positivt särbehandlad. Etikrådet i Region Jönköpings län har tagit initiativ till riktlinjer för att medarbetarna ska veta vad som gäller och kunna vara tydliga i sin kommunikation med patienterna. Det finns ett behov av att förtydliga hur gällande lagstiftning ska tolkas och tillämpas när det gäller patienters rättigheter. Patientlagen betonar delaktighet och medbestämmande, men hur långt sträcker sig rätten att välja utförare av vård? Var går gränsen mellan diskriminering och ohövlighet och hur mycket måste jag som behandlare tåla? Vårdpersonalen ska inte behöva tveka om juridiken och hur de ska agera. Samtidigt krävs en balanserad bedömning. Steg ett är alltid att lyssna in vad som ligger bakom patientens krav eller agerande.

Arrangör(er)

Region Jönköpings län

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

100 eivor blomqvist 01 pressbild

Eivor Blomqvist Föreläsare

Region Jönköpings län

etikrådet, Region Jönköpings län

Johan Cederlund Föreläsare

Region Jönköpings län

jurist, Region Jönköpings län

100 kristina mannerback jw 20170510 09

Kristina Mannerback Föreläsare

Region Jönköpings län

jurist, Region Jönköpings län

Malin Skreding Hallgren Föreläsare

Region Jönköpings län

etikrådet, Region Jönköpings län