Banner

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 11

Moderator: Nisha Besara
Paneldeltagare: Fredrik Hollertz, Marie Johansson, Tobias Rahm

Vilka målsättningar har länet? Hur ser situationen ut för invånarna? Vad krävs för att garantera en rättighetsbaserad utveckling?

Seminariet handlar om de mänskliga rättigheternas ställning och framtid i Jönköpings län. Vi offentliggör en regional analys om människorättssituationen och slutsatser från kommundialoger om samarbete på området. Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och åtgärder för en rättighetsbaserad regional utveckling.

Seminariet har tre målsättningar:

  • att presentera resultatet i ett pågående pilotprojekt rörande MR-statistik i Jönköpings län.
  • att redovisa konkreta slutsatser från ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbetet med mänskliga rättigheter på regional och kommunal nivå.
  • genom ett panelsamtal om de mänskliga rättigheternas betydelse för utvecklingsarbetet i länet framöver.

Seminariet leds av en moderator som ser till hela sammanhanget och för de enskilda presentationerna och panelsamtalet framåt. Representanter från en bred grupp av aktörer, inklusive länsledning och civilsamhälle kommer att delta. Seminariet är en viktig milstolpe i arbetet för de mänskliga rättigheterna, som kommunchefsgruppen efterlyst.

 

 

Arrangör(er)

Länsstyrelsen med stöd av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Nisha Besara Moderator

Fredrik Hollertz Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Marie Johansson Paneldeltagare

Lokal och bostadsenheten, Socialförvaltningen

KSO (S) Gislaveds kommun

Tobias Rahm Paneldeltagare

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Jönköpings län