Banner
100 logga r ttighetsfokus

59. Mänskliga rättigheter som grund för offentlig verksamhet

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 14

Föreläsare: Susann Swärd

Seminariet förklarar och förtydligar hur alla offentliga myndigheters uppdrag i grunden bygger på mänskliga rättigheter. Alla offentliga verksamheter har ett gemensamt ansvar för att respektera, skydda, främja och förverkliga rättigheter som rör icke-diskriminering och respekt, information och delaktighet samt arbetsgivaransvaret. Seminariet går igenom vad dessa områden innebär ur ett människorättsperspektiv. Dessutom har varje enskild myndighet ansvar för de mänskliga rättigheterna som är specifika för verksamheten. Det kan t.ex. handla om mänskliga rättigheter inom utbildning, rätten till social trygghet och skälig levnadsvillkor, kultur och fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa samt hälso- och sjukvård, för att ge några exempel. Seminariet erbjuder en översikt som förtydligar det specifika ansvaret, oavsett om man arbetar med verksamhetsområdet på en kommunal eller regional nivå. Där det är relevant kopplas dessutom de offentliga verksamheternas ansvar för olika delar av FN:s 17 globala utvecklingsmål i Agenda 2030, utifrån ett rättighetsperspektiv.

Arrangör(er)

Rättighetsfokus

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 susann sw rd 2017

Susann Swärd Föreläsare

Rättighetsfokus