100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Fredag 10 november 2017 13:00 - 13:30 Lilla scen

Föreläsare: Pia Söderlund, Saleh Dirawi

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”. Ett första försök görs nu med restaurangpersonal. Om det faller väl ut kan andra yrkesgrupper bli aktuella.

Via Arbetsförmedlingen rekryterades nyanlända inom etableringen med restaurangerfarenhet. Dessa bjöds in till ett par informationsträffar för att träffa kommunens representanter. De som var fortsatt intresserade fyllde i ett formulär och en urvalsprocess startades. Nu har 11 personer påbörjat sin resa mot den svenska arbetsmarknaden.

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett restaurangkök som inte använts fullt ut och som passade bra som träningslokal. En yrkesspråkslärare anställdes till att komplettera den praktiska utbildningen med yrkesspråk. Tid i restaurangköket med utbildad yrkeslärare inom restaurang, varvar dessutom den praktiska inlärningen med studier på SFI. Efter ett år har förhoppningsvis de flesta tillräckligt bra kunskaper, både i praktiken och språkmässigt, för att kunna arbeta i ett restaurangkök. Några kan behöva ytterligare individuellt stöd. Yrkesläraren har ett bra branschnätverk vilket möjliggjort att Barn- och utbildningsförvaltningen har slutit utbildningskontrakt med några restauranger i Sundsvall, där behovet av restaurangpersonal är stort. Många av de nyanlända har drivit restaurang i flera år men har inte någon dokumentation som styrker deras kompetens. Frågan om validering av kunskaper är aktuell men inte löst.

SMART INTEGRATION är en pilot där Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samverkar med Arbetsförmedlingen, Barn och utbildnings förvaltningen och näringslivet. Anknytning till näringslivet säkerställs genom att ett av kommunens bolag, Näringslivsbolaget, deltar. Piloten startade upp i september 2016 och ska efter ett år utvärderas. En önskan från kommunen är att nyanlända stannar i Sundsvall. Om piloten lyckas är ambitionen att metoden implementeras som ordinarie verksamhet.

 

Arrangör(er)

Sundsvalls kommun, integration

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Pia Söderlund Föreläsare

Verksamhetschef integration

Saleh Dirawi Föreläsare

Sundsvalls kommun

Samordnare Integration