100 fb logga

81. Träna Civilkurage- tekniker i att ingripa

Fredag 10 november 2017 14:30 - 16:00 Konferensrum 19

Föreläsare: Frida Ekerlund, Tessan Nordeman

Dagligen sker olika typer av förtryck som kräver ingripanden för att det istället ska kunna skapas jämlikhet. Men hur gör en? Organisationen Vardagens civilkurage har utvecklat en metod för att praktiskt kunna träna civilkurage. I Dojon, som vi kallar vår träningsyta, övar vi tekniker i hur en kan ingripa i olika typer av situationer och mot olika typer av förtryck.

I workshopen “Träna Civilkurage- tekniker i att ingripa” får deltagarna praktiskt träna på att ingripa i situationer som är aktuella i dagens samhälle. Deltagarna tränar och lär sig flera olika typer av ingripandetekniker, vilket ger dem flera olika möjligheter att ingripa på utifrån vad varje unik situation behöver. Öva på att bli en aktiv medskapare av det samhälle du vill ha!

Arrangör(er)

Vardagens civilkurage

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Frida Ekerlund Föreläsare

Tessan Nordeman Föreläsare