Banner

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 13

Moderator: Kavot Zillen
Panelists: Hans Ingvar Roth, Per Norberg, Susanne Wigorts Yngvesson

Rätten till religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt för hälso- och sjukvårdspersonal som av religiösa skäl inte vill delta i viss vård? Diskussionen om samvetsklausuler i vården i Sverige tog på allvar fart år 2010 då Europarådet antog en resolution om samvetsklausuler, där medlemsstater uppmanats att införa en sådan reglering. År 2015 anmäldes Sverige till Europarådets sociala kommitté för avsaknaden av samvetsklausuler. I april 2017 avgjorde Arbetsdomstolen ett fall om en barnmorska som nekats jobb då hon uppgav att hon inte ville medverka vid aborter och ännu ett snarlikt fall har överklagats till Arbetsdomstolen för rättslig prövning. I denna paneldiskussion behandlar forskare, såväl etiker som rättsvetare, frågan om samvetsklausuler inom vården och dess rättsliga och etiska kontext. Några frågor som diskuteras är bland annat varför frågan som samvetsklausuler blivit särskilt uppmärksammat på senare tid, vilka de centrala argumenten för- och emot är, vilka intressen och intressenter som berörs och hur frågan kan komma att behandlas i framtiden.    

 

Organizer

Kavot Zillén Stockholms universitet

Sub-theme

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Kavot Zillen Moderator

Jur. dr. i medicinsk rätt och post doktor vid Stockholms universitet. Författat en avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet.

Hans Ingvar Roth Panelist

Professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet som bl.a. skrivit en bok om religionsfrihet som en mänsklig rättighet

Per Norberg Panelist

Jur. dr i civilrätt och universitetslektor vid Lunds universitet som bland annat forskat inom arbetsrätt, diskrimineringsrätt och mänskliga rättigheter.

Susanne Wigorts Yngvesson Panelist

Teologiska Högskolan Stockholm

Docent i etik vid Teologiska högskolan Stockholm som bl.a. författat en bok en samvetsfrihet.