100 smid logo pms 3 pc

111. En idrottsförening för alla

Lördag 11 november 2017 14:30 - 15:30 Konferensrum 12

Föreläsare: Rasmus Ax

Hur kan vi skapa en förening för alla?

Idrotten har tagit ett omtag för att få in fler in i idrottsrörelsen och beslutat om ett nytt strategiarbete, Strategi 2025 innebär: så många- så länge-, så bra som möjligt. I det arbetet är inkludering- och mångfald en stor pusselbit. Under passet kommer vi få lyssna på exempel ifrån idrottsföreningar som har skapat förutsättningar och lyckats öppna upp sin verksamhet för fler. Vi kommer senare genomföra en workshop där vi tillsammans behandlar frågeställningar som: hur blir man en förening för alla? Vad säger vår värdegrund? I vilket ljus vill vi se vår förening i framtiden?

Ett värdefullt pass där vi förhoppningsvis kan hitta nycklar, samsyn, samverkan och viktiga metoder för att tillsammans skapa ett öppnare klimat och en mer inkluderande idrottsförening.

Arrangör(er)

Smålandsidrotten

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Rasmus Ax Föreläsare

Smålandsidrotten