Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 theresa sv

Presentation av AllAgeHub - center för forskning, utveckling och innovation kring tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik

Onsdag 26 april 2017 14:00 - 14:30 G4

Föreläsare: Theresa Larsen, Ulrica Björner

Spår: Välfärdsteknologi

24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle har gått samman för att etablera forsknings-, utvecklings- och innovationscentret AllAgeHub. I januari 2017 öppnade verksamheten på Chalmers campusområde i Göteborg. Centret ska vara en katalysator där tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster främjas som underlättar för människor oavsett ålder och funktionsvariation att vara delaktiga i samhället samt leva självständiga och trygga liv. På seminariet berättar medarbetare om AllAgeHubs verksamhet som bland annat omfattar en en fysisk och virtuell inspirationsmiljö; en lärmiljö med kurser, seminarier och konferenser; en forskningsarena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten; en innovationsmiljö med testbäddar samt en idésluss som identifierar, fångar upp och preciserar utmaningar, lösningar och förbättringsområden från deltagande parter.

Tema

Välfärdsteknologi

Målgrupp

Omsorgspersonal, Tekniker/IT/Utvecklare, Chef/beslutsfattare, Forskare (även studerande), Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Vårdpersonal, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Innovativ/forskning, Kommun

Föreläsningssyfte

Övrigt

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

100 theresa sv

Theresa Larsen Föreläsare

Projektledare
AllAgeHub/Göteborgsregionens kommunalförbund

Theresa Larsen är projektledare för AllAgeHub. Hon är anställd på Göteborgsregionens kommunalförbund där hon tidigare arbetat med såväl forsknings- och utvecklingsprojekt kring äldreomsorg och funktionshinder och samverkan mellan kommuner och landsting kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

100 ulrica bj rner sv

Ulrica Björner Föreläsare

Koordinator interaktiv miljö och SME
AllAgeHub

Ulrica är koordinator för AllAgeHub's inspirationsmiljö samt de små och medelstora företag som är representerade där. Hon har tidigare varit ansvarig för drift och utveckling av Göteborgs Stads inspirationsmiljö Vision Bo Äldre som numer är en del av AllAgeHub. Hon har även varit projektledare i projektet Gôrbra för äldre, kring tillgängliga boendemiljöer och teknikstöd för äldre.