Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100

Förändringsresa genom engagerade medarbetare – så skapar vi förutsättningar för framtidens välfärd

Torsdag 27 april 2017 09:00 - 09:30 A6

Föreläsare: Anna-Lena Westman

Spår: Kommun - förändringsledning

Göteborgs stad inför i rask takt nya digitala lösningar med ett mobilt arbetssätt inom vård och omsorg. För att nå framgång arbetar vi med lokala projektorganisationer som bygger på att medarbetarna kommer in tidigt i processen. Våra erfarenheter visar att det här arbetssättet får människor att växa och skapar kraft i förändringen. Arbetssättet bygger på en strukturerad metod som vi tror att fler kan ha nytta av.

 

Tema

Förändringsledning

Målgrupp

Omsorgspersonal, Chef/beslutsfattare, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Appar, Kommun, Utbildning (utbildningsbevis)

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

100

Anna-Lena Westman Föreläsare

Göteborgs stad, Intraservice

Projektledare med erfarenhet av implementering av stora it-stöd. Arbetat med verksamhets- och personalutveckling i många år inom Göteborgs Stad