Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100

Förändringsresa genom engagerade medarbetare – så skapar vi förutsättningar för framtidens välfärd

Thursday April 27, 2017 09:00 - 09:30 A6

Lecturer: Anna-Lena Westman

Track: Kommun - förändringsledning

Göteborgs stad inför i rask takt nya digitala lösningar med ett mobilt arbetssätt inom vård och omsorg. För att nå framgång arbetar vi med lokala projektorganisationer som bygger på att medarbetarna kommer in tidigt i processen. Våra erfarenheter visar att det här arbetssättet får människor att växa och skapar kraft i förändringen. Arbetssättet bygger på en strukturerad metod som vi tror att fler kan ha nytta av.

 

Tema

Change Managment

Målgrupp

Welfare personnel , Management/decision makers , Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad), Welfare development, Apps, Municipality , Education (verification)

Föreläsningssyfte

Inspiration

Lecture format

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introductory

Språk

Svenska

Lecturers

100

Anna-Lena Westman Lecturer

Göteborgs stad, Intraservice

Projektledare med erfarenhet av implementering av stora it-stöd. Arbetat med verksamhets- och personalutveckling i många år inom Göteborgs Stad