Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Leda och styra mot nytta

Torsdag 27 april 2017 10:30 - 11:00 A6

Föreläsare: Åsa Jahnsson

Spår: Kommun - förändringsledning

Göteborgs stad har tagit fram en modell för nyttorealisering för att stärka förmågan att bedriva förändringsarbete. Modellen ska bidra till att hushålla bättre med befintliga resurser.

Syftet är att skärpa kraven på framförallt två steg i arbetsgången: fullödigare förarbeten och underlag vid beslut om förändringsinsatser samt att effekthemtagning av förväntade nyttor verkligen genomförs.

Göteborgs Stad bedriver alltmer gemensamt förändringsarbete för att värna likvärdig service och kostnadseffektiva lösningar ur ett hela stadenperspektiv.

Projekten är ofta omfattande och många parter är inblandade. Projekt där digitalisering är en del av lösningen innebär ofta ansenliga initiala investeringar men med förväntade nyttor över tid vilket innebär särskilda utmaningar i styrningen av och kontrollen över effekthemtagning. 

Modellen är under införande. Seminariet ger inblick i modellen och bjuder på erfarenheter av möjligheter och utmaningar.

Tema

Förändringsledning

Målgrupp

Chef/beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Nytta/effekt, Kommun

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

Åsa Jahnsson Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Göteborgs stad

Verksamhetsutvecklare, projektledare och förändringsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete. Ansvarade för projektledningen i framtagning av modell för nyttorealisering avseende digitalisering.