Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Förbättrad användarbarhet av kvalitetsregistret Senior alert förbättrar kvaliten i vård- och omsorg av äldre.

Onsdag 26 april 2017 13:30 - 14:00 G2

Föreläsare: Anna Trinks

Spår: Kommun - eHälsa

För att veta måste man mäta. För att mäta behöver man kvalitetsregister. Visionen för Nationella Kvalitetsregistren har fram till 2016 varit att "Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg". Men att bara registrera i ett kvalitetsregister gör inte att den data registret genererar används för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning. Detta kräver även ändrade arbetssätt för vård- och omsorg, ett reflekterande förhållningssätt och kunskap om siffrornas betydelse.

Kvalitetsregistret Senior alert lanserades 2008 och har vuxit fram med stora förändringar och förbättringar. Registret har kunnat utvecklas med nya mät-områden och nya perspektiv har kunnat implementeras. Kunskapen inom vård- och omsorg av äldre har ökat i Sverige då flera viktiga indikatorer kan mätas i registret. Men alla förändringar ledde inte till förbättringar. Det blev mycket information som ska tolkas i vården- och omsorgens vardag. Mycket viktig information som försvann i den stora massan av information.

Våren 2016 lanserar Senior alert en ny plattform för registrering och visualisering av data. Arbetet har utgått ifrån användarnas behov av information och är ett bra verktyg i vård- och omsorgens vardag, samt kan användas för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning.

Tema

Äldreomsorg

Målgrupp

Omsorgspersonal, Chef/beslutsfattare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Vårdpersonal, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Test/validering, Nytta/effekt, Användbarhet, Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

Anna Trinks Föreläsare

Registerhållare
Senior alert

Registerhållare för kvalitetsregistret Senior alert. Driver forsknings- och utvecklingsfrågor baserade på kvalitetsregistret.