Screen shot 2017 03 13 at 11 28

När IoT kom till hemtjänsten

Tisdag 25 april 2017 13:00 - 13:30 G4

Föreläsare: Tommy Ceder

Spår: Äldreomsorg

Hur kan vi utnyttja IoT (Internet of things) potential i hemtjänst och äldreomsorg? 

Genom ett innovationsprojekt vill Östersundskommun utforska och förändra omhändertagande och vård för sina boende med hjälp av den senaste tekniken.

Genom att väva samman verksamhet och den senaste tekniken i en öppen IoT plattform utforskar det här projektet möjligheterna i morgondagens teknik. Kom och ta del av våra resultat och lärdomar.

Tema

Äldreomsorg

Målgrupp

Omsorgspersonal, Tekniker/IT/Utvecklare, Chef/beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Vårdpersonal, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Innovativ/forskning, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

Tommy Ceder Föreläsare

eHälsostrateg
Östersunds Kommun

Tommy Ceder är eHälsostrateg och delprojektledare för Interreg-projektet VälTeL - innovation inom eHälso-området. Projektet spänner mellan Trøndelag i Norge via Jämtland Härjedalen till Västernorrland. Tommy har en bakgrund som verksamhetskonsult men har de senaste 10 åren arbetat inom vård- och omsorg, Östersunds Kommun. Kunskapsområden: arbetsledning, projektledning, verksamhetsutveckling, systemförvaltning, välfärdsteknik och eHälsa. De senaste 8 åren har till största delen ägnats åt IT- och välfärdsteknikprojekt inom vård- och omsorgssektorn. Tommy arbetar även som Regionkoordinator eHälsa för hela region Rämtland Härjedalen.