Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 marie sj linder copy

Användandet av mobil teknologi för att öka oberoende och självständighet bland äldre

Onsdag 26 april 2017 08:30 - 09:00 G4

Föreläsare: Marie Sjölinder

Spår: Välfärdsteknologi

Med ett växande antal äldre kan teknik i många sammanhang öka självständighet och livskvalitet. Trygghetsalarmsområdet har under många år varit relativt oförändrat, men i och med digitalisering och möjligheter till mobil kommunikation har nya möjligheter öppnat sig. De traditionella trygghetslarmen har blivit mer tillförlitliga och det finns möjligheter att addera funktionalitet såsom fallsensorer eller sensorer som indikerar avsaknad av aktivitet. Den snabba utbyggnaden av mobil infrastruktur har lett till att många tjänster kan stödja säkerhet och trygghet utomhus, och många av dessa tjänster riktar sig till äldre och deras anhöriga. Trots detta finns det fortfarande ett behov av trygghetslarm som fungerar tillfredsställande både inomhus och utomhus, och som på ett enkelt sätt kan tillhandahålla ytterligare funktionalitet baserad på individuella behov. Utifrån forskning och utveckling inom trygghetslarmsområdet föreslår vi en ny trygghetslarmslösning med ett brett utbud av tjänster om kan anpassas till många olika användare och användningssituationer. Säkerhet och oberoende för individen uppnås genom en kombination av de tekniska fördelarna med smartphones, sensorer, påminnelser och dataanalys. Detta möjliggör trygghetstjänster som är baserade på verkliga användarbehov samt tillhandahåller proaktivt stöd, till skillnad från de mer traditionella lösningarna som är mer reaktiva. Information och data kan även på ett enkelt sätt delas mellan användaren och personer i dennes närhet vilket gör det enklare för användaren att på egen hand utföra olika vardagssysslor.

Tema

Välfärdsteknologi

Målgrupp

Omsorgspersonal, Tekniker/IT/Utvecklare, Chef/beslutsfattare, Forskare (även studerande), Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Politiker, Studerande

Nyckelord

Innovativ/forskning, Välfärdsutveckling, Användbarhet, Appar, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser

Föreläsningssyfte

Övrigt

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

100 marie sj linder copy

Marie Sjölinder Föreläsare

SICS Swedish ICT