Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 43495 carina wiberg

Professionell teamkonferens med patient/ brukare i kommunal verksamhet

Tisdag 25 april 2017 16:30 - 17:00 G2

Föreläsare: Carina Wiberg, Isa Nyberg, Tyra E O Graaf

Spår: Dokumentation i kommunen

Idag finns en uppsjö av olika typer av planeringar/ teamkonferenser inom och mellan lagrummen i kommunal verksamhet.  Det är av vikt att planeringarna/ teamkonferenserna  har en struktur som gör att det ger inflytande och en begriplighet och meningsfullhet för patient/ brukaren. Det är en styrka att planeringen görs tillsammans med lagrummen då det ger en samlad bild över hälso- och livssituationen. Det kan handla om vanor, vilja, resurser men kan också innebära att informera om risker.

Vi utgår ifrån att patient/ brukaren är en självklar del av teamet, och därmed självklart är med på planeringen/ teamträffen. Det är också av vikt att man på plats uppdaterar i genomförandeplan resp Hälsoplan för de insatser resp ordinationer som krävs för att nå SMART målet/en som man är överens om med brukar/ patienten. Ordinationer och de planerade insatserna utgår från att uppnå en förändring av hälso- eller livssituationen.

Hagfors kommun kommer delge oss sina erfarenheter med teamkonferenser i sin verksamhet. Det är  Isa Nyberg MAS , Verksamhetsansvarig Hälso- och sjukvård och Carina Wiberg Verksamhetschef, rehabilitering Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)från Hagfors kommun och Tyra E O Graaf  Distriktsköterska / doktorand och Verksamhetskonsult  på Tieto som tillsammans håller i presentationen.

Tema

Äldreomsorg

Målgrupp

Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Dokumentation, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

100 43495 carina wiberg

Carina Wiberg Föreläsare

Verksamhetschef, rehabilitering Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) från Hagfors kommun

100 isa nyberg

Isa Nyberg Föreläsare

MAS , Verksamhetsansvarig Hälso- och sjukvård - Hagfors Kommun

100 bild tyra graaf

Tyra E O Graaf Föreläsare

Tieto och Sigtuna kommun