Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 img 20170302 113725 resized 20170307 102426082

eHälsa i EU – Policy, initiativ och program med fokus på vård och omsorg för äldre

Tisdag 25 april 2017 16:00 - 17:00 G4

Föreläsare: Charlotte Patterson, Dolores Öhman, Salla Hirvonen, Silas Olsson

Spår: Äldreomsorg

Inom policyområdet “Den demografiskt åldrande befolkningen” i EU (“Demographic Ageing”) finns ett flertal initiativ med syfte att utveckla vård- och omsorgsverksamhet genom innovationer och eHälsolösningar. Ett andra syfte med dessa satsningar är att möta behoven i vård och omsorg genom ett nära innovationssamarbete med näringslivet med möjligheter till marknadsutveckling, nya jobb, ekonomisk tillväxt och exportmöjligheter. Ett sådant initiativ är bl.a. “European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" där 74 nya sk. “Reference Sites” har etablerats. Erfarenheter från några av dessa från Danmark, Finland och Sverige kommer att presenteras.

Ett nytt policyinitiativ inom EU är “Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society”.  

Föreläsningen ger en översikt av pågående och nya satsningar inom dessa områden.

Språk

Svenska

Föreläsare

Charlotte Patterson Föreläsare

Innovation consultant
Health Innovation Centre of Southern Denmark

Charlotte Patterson, Design Manager and Innovation consultant in Health Innovation Centre of Southern Denmark. Charlotte Patterson is working with design thinking and service design within the field of assisted living technologies. She facilitates need analysis and usability tests of technologies and services aimed to support the health sector's growing need for better and faster rehabilitation, more outpatient treatments and hospitalizations of patients in their own homes.

100 img 20170302 113725 resized 20170307 102426082

Dolores Öhman Föreläsare

Regionråd
Region Skåne

Jag är Regionråd i Region Skåne med ansvar för e-hälsa. Regionen ska bli ledande i Sverige på att erbjuda digitala tjänster och använda sig av tekniken för en jämlik, hälsofrämjande, patientcentrerad vård.

100 salla1

Salla Hirvonen Föreläsare

Specialist
BusinessOulu

I am a strongly networked HealthTech enthusiast building alliances between companies and healthcare providers. I also facilitate the OuluHealth ecosystem www.ouluhealth.fi In Oulu, Finland, we have created a unique ecosystem for Public Private partnership (PPP). Companies can test their innovations and products through the entire service chain, from private homes, health centers to hospitals.

Silas Olsson Föreläsare

Manager, International Cooperation, Area eHealth
RISE SICS

Silas Olsson is Manager of International Cooperation, eHealth sector, at RISE SICS. RISE Research Institutes of Sweden belongs to the Ministry of Enterprise and Innovation, Sweden. Silas research background include Health Services research and Health Technology Assessment. His further experiences include works in industries, with work on management positions in Swedish (Telia Research) and International (Philips Medical Systems) companies in the field of medical technology, diagnostic and medical therapy systems, as well as with ICT (Information and Communication Technology) and eHealth and telemedicine related developments and applications. EU and European level Affairs (2001-2011 with offices in Brussels) with works on administration and management of European R&D and Innovation programmes in the field of Health ICT, such as; European Commission, Project Officer; Ambient Assisted Living Joint Program (AALJP), Acting Director; and, VINNOVA, the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, as Program Manager and Special Advisor. Silas Olsson has published about 150 articles, reports and book chapters, in the fields of Health Services research, Health Technology Assessment, Telemedicine, eHealth, and Policy related work regarding ICT enabling solutions in the Health Sector. He has lectured in a substantial number of conferences and seminars in Europe, Asia and in the US.