Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

10. Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt! Har passerat

Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 6+7

Paneldeltagare: Andrea Bondesson, jurist, Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden, Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute

Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute driver två arvsfondprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen.

Arrangör

Projeket Med lagen som verktyg (Independent Living Institute) och projektet Från snack till verkstad (Handikappförbunden)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

Föreläsare

Andrea Bondesson, jurist Paneldeltagare

Jurist

Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden Paneldeltagare

Projektledare

Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute Paneldeltagare

Projektledare, Independent living institute