Tillbaka till listan

10. Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

2016-11-17 11:00 - 12:00

Plats: Live 6+7

Paneldeltagare: Andrea Bondesson, jurist, Lars Lindberg, projektledare Från snack till verkstad, Handikappförbunden, Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som verktyg, Independent Living Institute

Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Rätten till mat, hälsa, bostad och försörjning är exempel på grundläggande rättigheter som stater har en skyldighet att skydda, respektera och tillgodose. Men hur många känner till vad dessa rättigheter innebär? Varför ses inte alltid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utkrävbara och hur påverkar det möjligheten att uppfylla dem? Hur ser regelverken ut och hur kan du göra om dina rättigheter har blivit kränkta?


Det finns 48 seminarier med kategorin Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Visa alla

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute driver två arvsfondprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen.

Arrangör

Projeket Med lagen som verktyg (Independent Living Institute) och projektet Från snack till verkstad (Handikappförbunden)

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Samtal

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

Registrering

För att boka seminariebiljetter måste du vara anmäld till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016.

Registreringssida

Logga in

Redan anmäld? Logga in nedan.

Dela

Dela denna sida med dina vänner.