Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

09. Ageism/Ålderism: människorättskränkningarna vi inte ser Har passerat

Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 4+5

Moderator: Lisbeth Segerlund, Göteborgs universitet
Paneldeltagare: Roland Kadefors, Göteborgs universitet, Rune Kjernald, SPF Seniorerna, Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet

Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

Åldrandet är en naturlig del av livet som börjar redan när vi föds. Trots det vänds åldrandet under livets gång till ett problem, något som vi börjar ta avstånd ifrån och tar oss rätten att förlöjliga även om vi alla blir äldre, har äldre anhöriga eller känner äldre personer.

Arrangör

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

Föreläsare

Lisbeth Segerlund, Göteborgs universitet Moderator

Roland Kadefors, Göteborgs universitet Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Rune Kjernald, SPF Seniorerna Paneldeltagare

Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Paneldeltagare

Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliet Paneldeltagare