Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

07. Human Right Cities and Regions- What´s their characteristics Har passerat

Torsdag 17 november 2016 11:00 - 12:00 Live 2

Key-note speaker: Martha F Davis, Professor, Northeastern University School of Law
Föreläsare: Anna Jacobsson, Strategist, Region Västra Götaland, Anna Lindström, Senior Adviser, SKL, Annika Jyrwall Åkerberg, Legal Adviser, Civil Rights Defenders, Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Director, RWI
Moderator: Emily Hanna, Programme Officer, RWI

Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

During 2016 SKL and RWI invited researchers, practitioners and NGO:s to explore the HR-city aproach. Listen to international practice, experiences and conclusions.

Arrangör

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Raoul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt (RWI)

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Form

Workshop, Föreläsning

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Ja

Föreläsare

Martha F Davis, Professor, Northeastern University School of Law Key-note speaker

Anna Jacobsson, Strategist, Region Västra Götaland Föreläsare

Anna Lindström, Senior Adviser, SKL Föreläsare

Annika Jyrwall Åkerberg, Legal Adviser, Civil Rights Defenders Föreläsare

Thomas Gammeltoft-Hansen, Research Director, RWI Föreläsare

Emily Hanna, Programme Officer, RWI Moderator