Banner
100

Lärare i framkant – årets Guldäpplepristagare delar med sig

Måndag 31 oktober 2016 Östra scenen

Föreläsare: Anna Kaya, Anton Fagergren, Hülya Basaran, Jonas Hall, Martin Löfgren, Per Ahlkvist

Kategori: Utbildningen

Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv. Helt nya vägar ska banas. Digitalisering är inte en fråga om apparater och teknik. Undervisningen och lärandet måste stå i fokus – varför, till vad, hur? Det behövs banbrytande pedagoger, både kloka och modiga, och det behövs ledare som skapar förutsättningar. Här möter du årets vinnare och pristagare till lärarstipendiet Guldäpplet, som delar med sig av sina erfarenheter. Här växer den beprövade erfarenheten! 


Möt:

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås

Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst

Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn

Samverkande företag

Guldäpplet

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Vux Vuxenutbildning
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning

Föreläsare

Anna Kaya Föreläsare

Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet.

Anton Fagergren Föreläsare

Anton Fagergren är förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås.

Hülya Basaran Föreläsare

Hülya Basaran är lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst.

Jonas Hall Föreläsare

Jonas Hall är lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje.

Martin Löfgren Föreläsare

Martin Löfgren är språklärare på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn.

Per Ahlkvist Föreläsare

Per Ahlkvist är SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn.