Banner
100 ny christer mattsson ny

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 Östra scenen

Föreläsare: Christer Mattsson

Kategori: Samtiden

Hur växer olika våldsutövande identiteter växer fram? Vad är upplevd verklighet och därmed övertygelse för de människorna som har den identiteten? Just vad identitet är och leder till är extra viktigt att försöka reda ut. Identitet, det egna jaget, uppstår inte plötsligt bara av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle runtomkring. Hur kan vi hantera det?

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotikarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning

Föreläsare

Christer Mattsson Föreläsare

Christer Mattsson är tf föreståndare för Segerstedtinstitutet.