Banner
100

Digitala lärresurser för Gymnasiet

Måndag 31 oktober 2016 14:00 - 14:20 T2

Kategori: Utbildningen

Här får du inspiration, gratis tillgång till digitalt material och en inbjudan till samarbete! Gymnasielärare kommer att visa några exempel från ett samarbete mellan Kommuner för att ta fram kvalitetssäkrade digitala lärresurser. Syftet är att ta fram bättre öppna läromedel som enkelt kan individanpassas. Du kommer också att få en inbjudan att själv delta i projektet.

Digitala Akademin drivs av KTH, Stockholms Universitet, Stockholms Stad och Learnify.

Samverkande företag

Digitala Akademin

Skolform/målgrupp
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning