Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för I mötet med dig ser jag mig själv – kollegiala observationer

I mötet med dig ser jag mig själv – kollegiala observationer Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 11:00 - 11:50 C8

Föreläsare: Cecilia Bergentz

Kategori: Utbildningen

Det finns många frågeställningar kring ämnet kollegiala observationer, under föreläsningen kommer några av följande behandlas:

Hur kan man använda kollegiala observationer för att diskutera hur ett yrkesskickligt ledarskap med genomtänkta förhållningssätt i klassrummet kan bidra till ökad medvetenhet hos läraren vilket i sin tur gynnar eleven?

  • Varför använda sig av kollegiala observationer?
  • Vilka framgångsfaktorer finns det?
  • Är jag den pedagog jag tror mig vara?

Hur kan man på den egna arbetsplatsen planera för och handleda sina kollegor i arbetet med kollegiala observationer?

  • Vilken förberedelse krävs?
  • Hur skall arbetsgången för observationerna se ut?
  • Hur motiverar jag de kollegor som inte vill?

Hur sker själva genomförandet?

  • Vilken roll har t.ex. den som observerar?
  • Hur skall jag förhålla mig till situationen som observerad?
  • Hur dokumenteras observationen?

Hur följer vi upp en observation och vad händer sedan? 

Skolform/målgrupp
Grundskola F-3
Grundskola 4-9
Gymnasium
Förskola
Fritidshem
Specialpedagog
Grund- och gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Sfi
Skolledare/rektor
Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Bergentz

Cecilia Bergentz Föreläsare

Förstelärare

Cecilia Bergentz leder i sitt uppdrag som förstelärare ett utvecklingsprojekt med rubriken ”ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Inom ramen för detta har hon startat upp arbetet med kollegiala observationer för att utveckla det kollegiala lärandet än mer och för att tillsammans med kollegor utveckla sin och andras professionalism.