Banner
100 sgw

Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen Fullbokat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:20 MANVTE

Föreläsare: Susanne Gennow

Kategori: Utbildningen

För många elever kan deltagande i matematiktävlingar vara utmanande och inspirerande och det är därför viktigt att låta alla som vill få möjligheten att delta. Men tävlingsuppgifterna är inte förbrukade utan de kan bli material till många lektioner. I den här workshopen vill jag visa hur uppgifterna kan användas i undervisningen.

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Workshop

Skolämne

Matematik

Föreläsare

Susanne Gennow FöreläsareUtställare

Kängurutävlingen

Susanne Gennow, Danderyds Gymnasium och NCM. Förste lärare i matematik och ansvarig för spetsutbildningen i matematik, Matematikgymnasiet vid Danderyds Gymnasium, samt ordförande i organisationskommittén för Högstadiets Matematiktävling. Arbetar vid NCM med Kängurutävlingen och Mattebron.