Banner
100 oskar palmenfelt

Bråka Smartare: Så medlar du i elevernas konflikter Fullbokat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 10:20 T6

Föreläsare: Oskar Palmenfelt

Kategori: Utbildningen, Samtiden

Skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikthantering där personalen på skolan tillämpar ett gemensamt förhållningssätt i hanteringen av de konflikter som uppstår mellan elever i vardagen. Det innebär bl.a. att stärka ett opartiskt (icke dömande) förhållningssätt från läraren, att stödja eleverna i att själva hantera sina konflikter (istället för att försöka lösa situationerna åt dem) samt att vid behov kunna pausa en konflikt för att hantera den vidare vid tillfälle.

  • Små konflikter eskalerar lätt – lär dig hur du kan stoppa dem i ett tidigt skede.
  • Ingrip i en konfliktsituation utan att själv bli indragen i konflikten.
  • Vi ger dig förutsättningar för att effektivt ta hand om konflikter i korridoren.
  • Lär dig hur du kan få eleverna att föra en vettig dialog med varandra

Återkoppling från skolor som använder verktyget är ökad trygghet både hos elever och personal, ökat ansvarstagande från elever samt utveckling av elevernas samarbetsförmåga. 

Samverkande företag

MedlingsCentrum

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Programform

Workshop

Föreläsare

Oskar Palmenfelt Föreläsare

Oskar har en kandidatexamen i Konflikthantering och Medling från Göteborgs Universitet. Han har utbildat hundratals medlare både i skolan och näringslivet. Oskar är en karismatisk, personlig och energifylld föreläsare och använder gott om verklighetsnära exempel.