Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Seminariet öppnas av MHF:s förbundsordförande

Seminariet öppnas av MHF:s förbundsordförande

Tisdag 6 september 2022 10:00 - 10:10 Kongresshallen

Block: 1: Inledningsblock med nulägescheck

MHF:s förbundsordförande hälsar välkomna och öppnar årets Tylösandsseminarium.
MHF har arrangerat Tylösandsseminariet sedan 1957.