Header image for Vitalis 2022
Profile image for Säker digital kommunikation - vad behöver din organisation för att få fart på införandet?

Säker digital kommunikation - vad behöver din organisation för att få fart på införandet? Passed

Wednesday May 18, 2022 13:00 - 15:00 A7

Speakers: Annika Liljegren, Oskar Spanne
Moderators: Caroline Hagberg, Malin Domeij
Panelists: Frank Grundin, Fredrik Edholm, Hans Ahlqvist, Jonas Frantzich Olsson, Lisa Knutsson Fröjd, Marco de Luca, Tore Johnsson, Åsa Holmlund

Track: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Från 1 mars 2021 kan kommuner, regioner och statliga myndigheter ansluta till Säker digital kommunikation, SDK, hos Inera. För att skapa så stor gemensam nytta som möjligt för offentliga sektor är det dags att komma igång med införandet.  

Att ansluta till SDK innebär ett arbete med verksamhetens arbetssätt, informationssäkerhet  och teknik. Beroende på vägval och förutsättningar kan resan se olika ut för olika organisationer. 

 

Denna workshop syftar till att underlätta att få fart i sitt SDK-arbete. Ineras tjänsteförvaltning, införandeprojekt och representanter från tidigare pilotorganisationer finns på plats för att dela med sig och besvara frågor från deltagarna. Det blir en interaktiv workshop med fokus på att besvara de frågor du har med dig och innehållet anpassas utifrån det.  

 

Exempel på frågeställningar som du skulle kunna få svar på:  

 • Vad är den största vinsten med att införa SDK?  
 • Vilka verksamhetsområden ska vi börja med?   
 • Hur löser vi tekniken? 
 • Vad behöver vi tänka på inom informationssäkerhet?  
 • Hur gör andra?  
 • Hur kan jag som leverantör erbjuda tjänster?  

 

Målgrupp: 

 • Beslutsfattare och lokala projektledare eller motsvarande hos kommuner, regioner, myndigheter


Upplägg:   

 • Introduktion till SDK
 • Erfarenhet från piloter som varit SDK-pionjärer
 • Paneldiskussion - utifrån deltagarnas frågor,
 • Avslut – vad händer nu nationellt, lokalt, gemensamt

 

Panelgrupp: 

Deltagare från införandeprojektet för SDK och tjänsteförvaltningen för SDK samt ett antal representanter från pilotorganisationer finns på plats för att diskutera och besvara frågor under paneldiskussionen. 

Diskussionen modereras av Caroline Hagberg och Malin Domeij från Inera. 

Language

Svenska

Topic

Technology

Seminar type

On site only

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers

Keyword

Benefits/effects

Lecturers

Profile image for Annika Liljegren

Annika Liljegren Speaker

Tjänsteansvarig SDK
Inera AB

Från 1 mars 2022 är jag tjänsteansvarig för Säker digital kommunikation på Inera.
Sedan tidigare är jag barnsjuksköterska och kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på en barnläkarmottagning i Stockholm.

Profile image for Oskar Spanne

Oskar Spanne Speaker

Projektledare
Inera AB /Knowit

Projektledare för Ineras införandeprojekt för SDK (Säker digital kommunikation). Konsult på Knowit inom digitalisering av hälsa, vård och omsorg.

Profile image for Caroline Hagberg

Caroline Hagberg Moderator

Affärsområdeschef
Inera AB

Caroline Hagberg är affärsområdeschef för Verksamhetstjänster på Inera. Över 20 års erfarenhet att driva förändringsledning, organisk tillväxt, automatisering och digitalisering.

Profile image for Malin Domeij

Malin Domeij Moderator

Projektledare
Inera AB

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter. Inom e-hälsoområdet har Malin bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus legat på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.

Profile image for Frank Grundin

Frank Grundin Panelist

Systemspecialist
Nordic Medtest AB (Inera)

Har de senaste åren arbetat i projektet Säker digital kommunikation med huvudsakligt fokus på test och anslutningsprocess.

Profile image for Fredrik Edholm

Fredrik Edholm Panelist

Digitaliseringsstrateg
Skövde kommun

Fredrik Edholm har erfarenhet från många år som ledare med fokus på digitalisering, verksamhetsutveckling och samverkan.

Profile image for Hans Ahlqvist

Hans Ahlqvist Panelist

Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Hans Ahlqvist är chef för området Informationssamverkan på Arbetsförmedlingen. Inom området ansvarar Hans för Arbetsförmedlingens externa informationsutbyten med andra myndigheter och offentliga aktörer. Hans har lång erfarenhet att styra, arbeta med och driva stora samverkansprojekt och uppdrag som spänner över såväl offentlig som privat sektor.

Profile image for Jonas Frantzich Olsson

Jonas Frantzich Olsson Panelist

Objektsledare verksamhetssystem
Lunds kommun

Profile image for Lisa Knutsson Fröjd

Lisa Knutsson Fröjd Panelist

CISO
Region Gävleborg

Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud i Region Gävleborg.

Profile image for Marco de Luca

Marco de Luca Panelist

Lösningsarkitekt
Inera AB

n/a

Profile image for Tore Johnsson

Tore Johnsson Panelist

Regional digitaliseringskoordinator
Västra Götalandsregionen

Arbetar med samhällets digitalisering precis som uppdraget som regional digitaliseringskoordinator föreskriver. D v s även näringslivsperspektivet skall ingå i utvecklingsarbetet. Men ofta möte detta uppdrag och offentlig sektor i grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Profile image for Åsa Holmlund

Åsa Holmlund Panelist

Funktionsledare
Västra Götalandsregionen

Arbetar på koncernstab digitalisering med uppdrag att driva och skapa förutsättningar för digitalisering inom digital arbetsplats och kommunikation i Västra Götalandsregionen.