Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för IAM - nuläge och framtid

IAM - nuläge och framtid Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:00 F3

Föreläsare: Dan Bergvall

Under 2021 levererade Inera två nya och viktiga funktioner inom området Identitet och åtkomst: 
 Mobilt SITHS och elektronisk underskrift. I detta föredrag summerar vi erfarenheterna av hur
 kunderna tog emot leveransen och hur Inera planerar att vidareutveckla tjänsterna i samverkan med 
 våra kunder och berörda myndigheter.


Språk

Svenska

Ämne

Säkerhet

Seminarietyp

Förinspelat + Live

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet

Föreläsare

Profilbild för Dan Bergvall

Dan Bergvall Föreläsare

Sektionschef
Inera AB

Dan Bergvall arbetar som chef för sektionen Infrastrukturtjänster på Inera. Han leder bland annat arbetet med utveckling och förvaltning av Identifieringstjänst SITHS samt Underskriftstjänsten.
Med en lång bakgrund från it inom läkemedelsindustrin och att driva en projektavdelning med Sveriges industrier som marknad, är säkerhet, kvalitet samt att få till organisationskraften hos medarbetarna är områden som Dan fokuserar på.