Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen
Profilbild för En hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap – vad innebär det och hur når vi dit?

En hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap – vad innebär det och hur når vi dit? Har passerat

Måndag 16 maj 2022 11:35 - 12:15 G3 Svenska Mässan

Föreläsare: Ida Kåhlin, Mattias Fredricson, Susanne Iwarsson

För att nå en jämlik vård behöver bästa kunskap finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Men vad innebär styrning med kunskap inom hjälpmedelsområdet, vilken typ av kunskap behöver utvecklas och hur säkerställer vi att den implementeras i syfte att nå en mer personcentrerad och resurseffektiv hjälpmedelsförsörjning av hög kvalitet?

Bildfotograf Ida: Alexander Mahmoud 

Föreläsare

Profilbild för Ida Kåhlin

Ida Kåhlin Föreläsare

Förbundsordförande
Sveriges Arbetsterapeuter

Profilbild för Mattias Fredricson

Mattias Fredricson Föreläsare

Enhetschef
Socialstyrelsen

Profilbild för Susanne Iwarsson

Susanne Iwarsson Föreläsare

professor i gerontologi, , leg. arbetsterapeut
Lunds universitet