Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen
Profilbild för Ny nationell statistik inom hjälpmedelsområdet

Ny nationell statistik inom hjälpmedelsområdet Har passerat

Måndag 16 maj 2022 11:05 - 11:35 G3 Svenska Mässan

Föreläsare: Karin Flyckt

Kunskap är en viktig grund för en mer jämlik hjälpmedelsförskrivning. Socialstyrelsens nya statistik om hjälpmedel och avgifter kan utgöra ett viktigt stöd för detta. 
Vad ingår i statistiken, hur kan den användas och vilka vänder den sig till? Det är några av punkterna som lyfts på seminariet. 

Föreläsare

Profilbild för Karin Flyckt

Karin Flyckt Föreläsare

Sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor
Socialstyrelsen