Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Till varje pris – så duckar EU MR-lagstiftningen för att stoppa migrationen från Afrika

Till varje pris – så duckar EU MR-lagstiftningen för att stoppa migrationen från Afrika Passed

Monday December 6, 2021 15:30 - 16:30 R22-23

Moderator: Linda Nordby
Panelists: Anna Roxvall, Johan Persson

Ett samtal med Anna Roxvall och Johan Persson om människorna som korsar öknar och hav för att ta sig till Europa – och EU-politiken som syftar till att stoppa dem. Författarna berättar om sina resor till länder som Libyen, Niger och Sudan, där de bevittnat hur mänskliga rättigheter sätts på undantag när ett migrationsstopp fått högsta prioritet. Samtalet tar avstamp i deras nya bok Till varje pris.

Organizer

Björkåfrihet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet, Media

Language

Svenska

Ämnestaggar

Fred och konflikt, Diskriminering, Global utveckling

Lecturers

Profile image for Linda Nordby

Linda Nordby ModeratorExhibitor

Björkåfrihet

Profile image for Anna Roxvall

Anna Roxvall Panelist

Profile image for Johan Persson

Johan Persson Panelist