Header image for Vitalis 2022
Profile image for International cooperation and innovation is key for the future of Digital Health

International cooperation and innovation is key for the future of Digital Health Passed

Wednesday May 18, 2022 13:00 - 13:30 A1

Lecturers: Britta Stenson, Maria Hassel

Track: Införande / förändringsledning

Innovations in digital health technology is a Swedish Strength

How do government agencies and organizations cooperate to support companies and how can we use the innovation partnerships with France and Germany to achieve better solutions for the future of Digital Health?

We will give som concrete examples from when the Swedish eHealth Agency worked together with Business Sweden. 

Language

English

Topic

Framtidens omsorg och vård

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Britta Stenson

Britta Stenson Lecturer

Program Manager Connected Health
Business Sweden

Britta Stenson är Program Manager för Life Science på Business Sweden. Hon har en doktorsexamen från Karolinska Institutet och tirdigare arbetat inom non-profit, MedTech och management consulting inom hälso- och sjukvård och life science.

Profile image for Maria Hassel

Maria Hassel Lecturer

Internationell samordnare
E-hälsomyndigheten

Maria Hassel, Senior Advisor and International coordinator, Swedish eHealth Agency,
Britta Stenson, Program Manager Business Ecosystem Life Science Business Sweden and TBD.