Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hur kommer vi från pilot till införande

Hur kommer vi från pilot till införande Passed

Wednesday November 24, 2021 14:35 - 14:50

Lecturer: Erica Sandberg

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Lecturers

Profile image for Erica Sandberg

Erica Sandberg Lecturer

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar som digitaliseringsstrateg vid koncernstab digitalisering i Västra Götalandsregionen. Har sista åren haft strategiska uppdrag inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö. Har en klinisk bakgrund som sjukgymnast, därefter arbetat som kvalitetsstrateg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Med fokus på hälso- och sjukvården och möjligheter med digital teknik (digitalisering) försöker jag tillsammans med mina kollegor, beskriva och skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.