Header image for Vitalis 2021
Profile image for Central flygledartorn eller kopplat till vårdcentralen/kliniken

Central flygledartorn eller kopplat till vårdcentralen/kliniken Passed

Wednesday November 24, 2021 11:40 - 12:05

Panelists: Agneta Karlsson, Ann Johansson, Marina Tuutma, Rolf Östlund

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Panelsamtal - Hur utformar man egenmonitorering på bästa sätt?

Hur påverkar det vårdens och omsorgens uppdrag, roller och ansvar? 

Vem ska tjänsten erbjudas till och hur ska det bekostas? 

Är det hjälpmedel eller ska det förskrivas inom förmånen?

Vad innebär det att några produkter för egenmonitorering idag ingår i läkemedelsförmånen?

Vad bör patienten själv bekosta?

Lecturers

Profile image for Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Panelist

Generaldirektör
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Profile image for Ann Johansson

Ann Johansson Panelist

Vice ordförande
Vårdförbundet

Jag är vice ordförande i Vårdförbundet, utbildad distriktssköterska med erfarenhet från framförallt distriktsvård, hemsjukvård och äldrevård. Har tidigare arbetat som MAS, hälso- och sjukvårdsstrateg och även varit entreprenör.

Profile image for Marina Tuutma

Marina Tuutma Panelist

2:e viceordförande, ordförande Digitaliseringsrådet
Sveriges Läkarförbund

Specialist i allmänmedicin.
2:e viceordförande Sveriges Läkarförbund, Ordförande Läkarförbundets Digitaliseringsråd,
Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Profile image for Rolf Östlund

Rolf Östlund Panelist

Utvecklingsdirektör
Region Östergötland