Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hur prioriterat är ökad användning av digitala tjänster för egenmonitorering i Sverige?  Hur påverkar detta transformationen mot en God och Nära Vård?

Hur prioriterat är ökad användning av digitala tjänster för egenmonitorering i Sverige? Hur påverkar detta transformationen mot en God och Nära Vård? Passed

Wednesday November 24, 2021 10:20 - 10:35

Lecturers: Marie Morell, Sofia Palmquist

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Lecturers

Profile image for Marie Morell

Marie Morell Lecturer

Ordförande sjukvårdsdelegationen SKR/Oppositionsråd M
SKR/Region Östergötland

Oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland och ordförande i sjukvårdsdelegationen i SKR. Är även ledamot i regerings samverkansgrupp för Life Science och styrgruppen för Vision E-hälsa 2025. Ledamot i styrelsen för East Sweden MedTech.

Profile image for Sofia Palmquist

Sofia Palmquist Lecturer

CEO
Aleris

Sofia Palmquist är koncernchef och VD för Aleris och kommer närmast från posten som VD för S:t Görans Sjukhus i Stockholm. År 2016 utsågs Sofia till Framtidens ledare i sjukvården med motiveringen “En entusiasmerande, nytänkande och visionär ledare som tar med sig hela sjukhuset och alla professioner på resan mot framtidens sjukvård. Sofia skapar förutsättningar för nya former av möten mellan vård och patient som bättre än i dag kan matcha individens behov, rätt behandlingsnivå och typ av kontakt.”