Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Går det att bomba fram en demokrati? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:30 Kongresshallen

Moderator: Anna Wigenmark
Paneldeltagare: Anna Ek, Jan Hallenberg, Lisa Hultman

20 år efter att USA inledde ett anfall mot Afghanistan i försvar mot terrorattacken i New York och Pentagon, lämnade stormakten landet som åter föll i talibanernas makt. Självförsvarsinterventionen 2001 övergick efter några år till en insats som bland annat försvarades med att demokrati och rättigheter skulle införas i landet. Världens stater har en skyldighet att ingripa om allvarliga kränkningar, särskilt folkmord, hotar befolkningen i ett land - men kan internationell intervention, militär eller humanitär användas för att trygga demokratin i ett land? Var går gränserna för internationell intervention, hur demokratiska är besluten när de fattas av ett säkerhetsråd med vetorätt för några få länder? Ingripandet i Libyen motiverades av den nya principen Responsibility to Protect, men något stöd för ett liknande ingripande gavs inte för att stoppa våldet i krigets Syrien. Vilken acceptans har militärt ingripande till skydd för mänskliga rättigheter och demokrati idag? Finns det reella planer på demokratisering av säkerhetsrådet?

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Fred och konflikt, Global utveckling

Föreläsare

Anna Wigenmark Moderator

Anna Ek Paneldeltagare

Svenska Afhganistankommittén

Anna Ek arbetar för tillfället som Sverigechef över Afghanistankommittéen. Ek tillträdde till tjänsten under 2019. I sin tjänst som Sverigechef tillhör det mycket att planera, koordinera och leda arbetet som den Svenska Afghanistankommittéen gör. Hon har tagit två filosofie magister vid Lunds Universitet, den ena i statsvetenskap och den andra i mänskliga rättigheter. Ek var ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF), mellan åren 2007-2016. SFSF är en politiskt och religiöst obunden fredsorganisation med ungefär 7000 medlemmar. Ek har även arbetat som pressekreterare vid Svenska Afghanistankommittéen.

Jan Hallenberg Paneldeltagare

Jan Hallenberg arbetar för tillfället vid Utrikespolitiska institutet (UI), där han är titulerad som forskningsledare. Hallberg är expert inom USA:s säkerhets- och utrikespolitik. Hallenberg har bland annat skrivit 4 egna monografier samt flertalet mindre publikationer. Vidare har Hallenberg även varit gästforskare vid både Harvard och Princeton. Han har även varit tidigare professor vid Försvarshögskolan.

Lisa Hultman Paneldeltagare

Lisa Hultman är professor i freds- och konfliktforskning och biträdande avdelningschef på Uppsala Universitet. Hennes expertområden är våld mot civila, FN:s fredsbevarande och skydd av civila.

År 2008 tog Hultman en doktorsexamen i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet och har sedan dess forskat kring inbördeskrig och dess dynamik, i synnerhet kring våld mot civila och hur interventioner från det internationella samfundet påverkar sådana processer. Utöver detta sitter Hultman i redaktionen på tre tidskrifter: Journal of Conflict Resolution, International Peacekeeping och International Studies Quarterly.