Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna/Förnybar energi, det är i Norrland det händer

Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna/Förnybar energi, det är i Norrland det händer Har passerat

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 NO + datavet

Föreläsare: Maria Hamrin, Thomas Wågberg

Spår: NO+datavet

Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna

När det stormar i rymden så brukar man tala om ”rymdväder”. Med rymdväder avses processer i jordens nära rymdmiljö orsakade av soleruptioner eller intensifieringar i solvinden, det vill säga i det plasma som ständigt blåser i överljudsfart ut från solen och genom hela solsystemet. Allvarliga rymdvädersstormar kan få stora konsekvenser för mänsklig infrastruktur, till exempel kan elförsörjningen påverkas då transformatorer slås ut och kommunikationssystem kan skadas. 

I sitt föredrag kommer Maria Hamrin att berätta om några kända stormar och deras konsekvenser, och vi kommer att ta reda på hur rymdvädret är i dag. Hon kommer förklara en del av de processer i rymden som orsakar stormarna och hur dessa i sin tur påverka vår miljö och infrastruktur, även på lång sikt i form av det så kallade rymdklimatet. Avslutningsvis kommer vi att titta på rymdvädersaspekter för några andra objekt i solsystem och diskutera hur en bättre förståelse av rymdvädret i vårt solsystem kan hjälpa oss att också förstå mer om exoplaneter.

Förnybar energi, det är i Norrland det händer 

Vi står inför en av de mest spännande omställningar på länge gällande det globala och svenska energisystemet, kanske den största omställningen på mer än hundra år. Skälet är att vi skyndsamt måste ställa om från användning av fossila bränslen, inte bara för våra transporter utan också för industriella processer och uppvärmning/elektrifiering av våra hus. I Sverige kommer Norrland att ha en nyckelroll i denna omställning, här finns både stor möjlighet att utvinna förnybar energi, och andra råvaror men det är också i Norrland som många industriella satsningar sker med direkt koppling mot förnybar energi. I sin presentation kommer Thomas Wågberg att beskriva de möjligheter och utmaningar som finns kring lagring av energi och hur vi använder förnybar energi i olika tillämpningar. Hans presentation kommer att beskriva hela värdekedjan, sol, vind, vatten – kopplat mot batterier och vätgas.


Föreläsare

Profilbild för Maria Hamrin

Maria Hamrin Föreläsare

Maria Hamrin är universitetslektor vid Institutionen för fysik. maria.hamrin@umu.se

Profilbild för Thomas Wågberg

Thomas Wågberg Föreläsare

Professor i Fysik

Thomas Wågberg är professor i fysik vid Umeå universitet och fysikinstitutionen. I hans forskargrupp studeras processer och material för förnybar energi, främst med fokus på framställning av vätgas från solljus, men också andra områden som bränsleceller och Li-jon batterier.
thomas.wagberg@umu.se