Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten. Har passerat

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 Ungas mående

Föreläsare: Anneli Ivarsson, Lena Sjöquist Andersson
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Ungas mående

Barn och unga rapporterar allt mer psykisk ohälsa och söker mer vård och stöd. Vad beror det på och hur kan vi förstå att det blivit så? Pandemin har medfört ytterligare ökad oro för många barn och unga, speciellt de som lever i utsatta livssituationer. Hur kan du som vuxen förhålla dig till barnen omkring dig? Hur kan du bidra till en skola som främjar och stärker barn och ungas psykiska hälsa?

Föreläsare

Profilbild för Anneli Ivarsson

Anneli Ivarsson Föreläsare

Professor & Överläkare

Anneli Ivarsson är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. International Director vid medicinska fakulteten tills helt nyligt. Barnläkare med lång klinisk erfarenhet och verksam vid Region Västerbottens folkhälsoenhet. Forskning fokuserad på barn- och unga i ett samhälls- och hälsoperspektiv. Ordförande i Rädda barnens Västerbottendistrikt och engagerad för barns rättigheter i lokalt och globalt.

Profilbild för Lena Sjöquist Andersson

Lena Sjöquist Andersson Föreläsare

Lena Sjöquist Andersson är beteendevetare med lång erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete inom Region Västerbotten. Arbetat med utveckling av Salutsatsningen, en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten, samt implementering av YAM, en metod för suicidpreventivt arbete i skolan.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör